Pagini

T

 

   

Constantin TRANDAFIR

        Născut la 4 iunie1939, în localitatea Iveşti, judeţul Galaţi.
       A urmat cursurile şcolii generale din Iveşti (1949-1952) şi ale Liceului Teoretic din Pechea – Galaţi (1952-1955).
       Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I.Cuza”, din Iaşi (1958-1963).
       Doctorat la Universitatea „Al. I. Cuza”, din Iaşi, coordonator ştiinţific, I. D. Lăudat, cu o teză despre „Paul Zarifopol” (monografie) (1980).
       Profesor suplinitor la Şcoala generală Griviţa (1956-1958), Profesor de limba şi literatura română la Liceul Teoretic Pechea – Galaţi (1963-1972), unde ocupă şi funcţia de director de studii, apoi la Liceul „Nicolae Grigorescu”, din Câmpina (1972-2009). Profesor invitat, Universitatea din Galaţi (1991- 1995).
        Debut publicistic în „Viaţa nouă”, cu versuri (1955).
        Colaborări la: „Acolada”, „Adevărul literar şi artistic”, „Ateneu”, „Axioma”, „Bucovina literară”, „Confesiuni”,  „Contemporanul”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Cultura”, „Diagonale”, „Dominus”, „Familia”, „Oglinda literară”, „Orizonturi”, „Pagini literare”,  „Porto-Franco”, „Revista Nouă”, „România literară”, „Sinteze”, „Spaţii literare”, „Steaua”, „Transilvania”, „Viaţa Românească”, „Urmuz”, „Vitralii”.
        Debut în volum: Paul Zarifopol, Minerva, 1981.
        Volume publicate: Dinamica valorilor literare (Editura Eminescu,1983), Opera lui Ştefan Petică (Editura Minerva, 1984), Ion Creangă. Spectacolul lumii (Editura Porto-Franco, Galaţi, 1996), Grigore Hagiu şi generaţia sa (Editura Premier, Ploieşti, 1998; ediţa a II-a, Editura Axis Libri, Galaţi, 2013), Poezia lui Bacovia (Editura Saeculum I. O., Bucureşti, 2001), „Harap-Alb”. Biografia unei capodopere (Editura Dacia, 2001), Efectul Caragiale (Editura Vestala, Bucureşti 2002), De la Nichita Stănescu până în prezent (Editura Premier, 2006), Mihail Sebastian. Între viaţă şi ficţiune (Editura Libra, Bucureşti, 2007), Vedere din Provincie (Editura Vestala, Bucureşti 2009), Scriitori şi teme. Conversaţie în Bibliotecă (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2010), Anul şarpelui orb (Editura Premier, 2010), Cititul prozei. De la 1960 până azi, Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011), O călătorie în Imperiu (Editura Premier, Ploieşti, 2012), Pactul conversaţiei. Naraţiuni critice (Editura Ideea Europeană, Bucureşti 2014), Hortensia Papadat-Bengescu şi literatura europeană (Editura Ideea Europeană, Bucureşti 2016) etc.
         Antologii realizate: Mateiu I. Caragiale (Editura Minerva, Bucureşti, 1988), Al. Macedonski, Nopţile, Rondeluri, Poeme (Editura Vestala, Bucureşti 1998). Biblioteca şcolară: George Coşbuc, Octavian Goga, Mihail Sadoveanu.
         Premiul „George Bacovia”  acordat de revista „Ateneu”(2002), Premiul de critică al APLER/Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România (1999), Premiul revistei „Acolada” (2011).

     
    

Maria-Ana TUPAN

Născută la 19 aprilie 1949, în comuna Săruleşti, judeţul Buzău.Şcoala generală în com. Săruleşti (1956-1963), Liceul „Mihai Eminescu” din Buzău (1963-1967). Facultatea de Limbi Germanice a Universităţii din Bucureşti, Secţia engleză-germană (1967-1971). În 1971 primeşte o bursă de studiu în Anglia din partea Ministerului Învăţământului. Bursier Fulbright la Penn State University (1994-1995).

Doctor în ştiinţe filologice la Universitatea din Bucureşti, cu teza „The Mirror and the Signet. The Shakepearean Search for Archetypes” coordonator ştiinţific Leon Leviţchi, apoi, în urma decesului acestuia, Alexandru Duţu,  (1992).

Redactor la revista „Romanian Books” (1972-1989 apoi la „Viața Românească” (1990-1993).
Asistent universitar, lector, conferenţiar, profesor titular (1991-2014) la Facultatea de Limbi străine a Universităţii din Bucureşti. Profesor asociat Universitatea „Aurel Vaicu”(Arad), din 2015. Profesor asociat conducător de doctorate la Universitatea „18 Decembrie 1918”, Alba Iulia (din 2015).
Membră a „Gesellschaft fur Fantastikforschung”, EFACIS (The European Federation of Associations and Centres of Irish Studies), The Charles Brockden Brown Society, Florida University, ISTW (International Society for Travel Writing).
Debut publicistic în “Romanian Books” (1974).
Colaborări la: „Viața românească”, „Steaua”, „România literară”, „Luceafărul”, „Convorbiri literare”, „Ramuri”, „Astra”, „Vatra”, „Contemporanul. Ideea Europeană”. „Cahiers roumains d’études littéraires”, „Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires” (serie nouă), „Caiete critice”, Luceafărul de dimineață”, „Neuma”, „The International Journal of Learner Diversity and Identities” (SUA), „Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities (India), Journal of Arts and Humanities” (SUA), „International Journal of Advances in  Social Science and Humanities” (India), The Australian Journal of Irish Studies” (Australia) ș.a.
Volume publicate: Scenarii şi limbaje poetice (Editura Minerva, Bucureşti, 1989), Marin Sorescu şi deconstructivismul (Editura „Scrisul românesc”, Craiova, 1995), Scriitori români în paradigme universale (Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1998),  A Discourse Analyst’s Charles Dickens (Editura „Semne ‘94”, Bucureşti, 1999), Discursul modernist. Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2000), Romanian-English Conversation Guide-Book (Meteor Press, Bucureşti, 2001), Discursul postmodern (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2002), Sensul sincronismului (Cartea Românească, Bucureşti, 2004), British Literature. An Overview. Vol. I,II (Editura Universităţii din Bucureşti, 2005-2006), The New Literary History (Editura Universităţii din Bucureşti, 2006), English-Romanian Conversation Guide-Book (Meteor Press, Bucureşti, 2007), Genre and Postmodernism (Editura Universităţii din Bucureşti, 2008), Modernismul şi psihologia. Încercare de epistemologie literară. Modernism and Psychology. An Inquiry into the Epistemology of Literary Modernism (Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009), Literary Discourses of the New Physics (Editura Universitatii din Bucureşti, 2010), Teoria şi practica literaturii la început de mileniu. Eseu de epistemologie literară (coautor: Marin Cilea; Editura Contemporanul, Bucureşti, 2010).
Traduceri: Regele visurilor. Antologie de proză scurtă americană (Editura Albatros, Bucureşti, 1980), Isaac Asimov, O piatră pe cer (Editura Univers, Bucureşti, 1981), Himera. Ochii panterei. Proză fantastică americană, vol. I-II (Editura Minerva, Bucureşti, 1994), William Gilmore Simms, Paddy McGann (Editura Univers, Bucureşti, 1986), William Dean Howells, Vară indiană (Editura Minerva, Bucureşti,1988), Henry James, Europenii. Madame de Mauve (Editura Univers, Bucureşti, 1990), Edith Wharton, Sâmbure de rodie (Editura Minerva, Bucureşti, 1996).
Colaborări la antologii de eseuri: Peregrin prin patria cuvintelor: Nicolae Balotă, (Editura EuroPress Group, Bucureşti, 2009); Katherine Starck (ed.), When the World Turned Upside Down (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009); The Museal Turn. Edited by Sabine Coelsch-Foisner (Winter Verlag. Heidelberg University Press, 2012); Transitions and Dissolving Boundaries in the Fantastic (Reihe, Fantastikforschung/Research in the Fantastic, Edited by Christine Lötscher, Petra Schrackmann, Ingrid Tomkowiak, Aleta-Amirée von Holzen (Berlin-Munster-Wien-Zurich-London: LIT Verlag, 2014); The Essay: Forms and Transformations, Edited by Sabine Coelsch-Foisner, Dorothea Flothow, Markus Oppolzer (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2017).
A editat Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities. Themed Issue (Volume VII, Number 2, 2015) on “Desire and Deceit: India in the Europeans’ Gaze” și Spring Magazine on English Literature, Vol.ume III, Number 1, 2017. ISSN (Online):  Special Issue on Revisiting Modernism.
A îngrijit ediția Cezar Baltag - O sută și una de poezii (Editura Academiei 2018).
Premiul Uniunii Scriitorilor pe 1996 pentru traducerea volumului Sâmbure de rodie, de Edith Wharton, Premiul revistei „Convorbiri literare” pentru anglistică (2000), Premiul revistei „Viaţa Românească” pentru critică literară (2006).
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu