Pagini

F

     

Liviu FRANGA

Născut în București, la 20 decembrie 1955.
A urmat cursurile Școlii generale nr. 124 (1962-1970), ale Liceului „Gheorghe Lazăr” din București (1970-1974). Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București (1975-1979).  
Doctorat în anul 1997, la Universitatea din București, cu teza „Arte poetice latine (sec. I. a. Chr.-sec. I p. Chr.)”, conducător ştiinţific I. Fischer.
Profesor de limba latină și limba română la Liceul „Ady Endre”, din București (1979-1981) şi profesor de limba latină la şcoli generale din București (1981-1986).
Asistent universitar, lector, conferenţiar, profesor la Catedra de Limbi Romanice, Clasice și Orientale (ulterior, din 2011, Departamentul de Filologie Clasică și Neogreacă) a Facultății de Limbi și Literaturi Străine (din 1986).
Profesor asociat la Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier (1991).
Șef de catedră (2000-2004), prodecan (2004-2012), decan (2012-2016, 2016-2020) al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București.
Debut publicistic în revista „Teatru” (1976).
Colaborări la: „Teatru”, „Cahiers Roumains d’ Études Littéraires”, „România literară”, „Viața românească”, „Observator cultural”, „Timpul”, „Argeș”, „Vatra”, „Vatra veche”, „Vox Latina” (Saarbrücken, Germania), „Latomus” (Belgia), „Klio” (Germania), „Ricognizioni. Rivista di Lingue, Letterature e Culture Moderne” (Torino), „Dilema veche”, „Contemporanul. Ideea europeană”, „Hyperion”, „Flacăra lui Adrian Păunescu” etc.
Volume publicate: Poetica latină clasică (debut, București, Editura Fundației România de Mâine, 1997; Poetica lui Hasdeu (Editura Roza Vânturilor, 2006); Poeții latini și poezia lor. De la Lucilius la Martialis. Vol. I. (Editura Universității din București, 2007); Clasic printre postmoderni. Studii, eseuri, cronici. (Editura Princeps Edit, 2008; ediția a II-a, ibid., 2009); Scrisori din mica mea latinitate (Editura Muzeul Literaturii Române, 2010); Ianus. Editat de Lidia Vianu. Ediție online (Contemporary Literature Press, 2014; http://editura.mttlc.ro); ediția tipărită: Ianus (Editura Alfa, 2015); Antichitatea ca viitor. O pagină de istorie a filologiei clasice românești contemporane (Editura Universității din București, 2017; http://editura-unibuc.ro)
Eu, Cicero. Romanul lui Eric (Albatros, 2004); Jurnal din anii ’70. Agenda (Tiparg: Pitești, 2011); Teatru scris. Măgarul de aur după romanul lui Apuleius. Ruben și Dionis după ”Sărmanul Dionis” (Eikon, 2016)
A realizat antologia: Konstantinos P. Kavafis, Alfabetul poetic. Selecție și studiu introductiv Un poet pentru eternitate de Liviu Franga. Epilog de Jacques Bouchard. Ediție în 12 limbi îngrijită de Elena Lazăr și Liviu Franga. Volum ilustrat cu lucrări ale pictorului Gh. I. Anghel. București, Editura Omonia, col. Biblioteca de Literatură Neoelenă, 2011; VII-XXX + 458 p. Ed. engleză: Konstantinos P. Kavafis, To piitiko alfavito. Constantine P. Cavafis, The Poetik Alphabet. Selection and introductory study: Liviu Franga. Epilogue: Jacques Bouchard. Edition in 12 languages under the care of Elena Lazăr and Liviu Franga. Foreword by H. E. Andreas Zaimis and Professor Emmanouel Yannakoudakis. Sponsors greeting: Ekaterini Sofianou. Bucharest, Omonia Publishing House, 2017. Volume illustrated with the works by painter Gheorghe I. Anghel.  A îngrijit ediţiile: Homer. Iliada. Traducere în metrul original de George Murnu. Îngrijirea ediției, studiu introductiv, note și glosar, București, Editura Univers, 1985; ediția a II-a, revăzută și adăugită, cu un studiu introductiv nou, note, notă asupra ediției și glosar, București, Editura Fundației Culturale Române, 1995; Alexandru Lascarov-Moldovanu, Buga. Roman istoric. În colaborare cu Dora Mezdrea. Cu o prefață de..., București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2002 (descoperirea și publicarea manuscrisului original îi aparține lui Liviu Franga); N. I. Herescu, Destin fără moarte (Pentru clasicism). Ediție îngrijită, notă asupra colecției, notă asupra ediției, studiu introductiv Colecția Primordialia (inițiată și coordonată de Liviu Franga). București, Editura Muzeul Național al Literaturii Române, 2011.  
Premiul „Petru Creția” pentru filologie clasică al Muzeului Național al Literaturii Române pentru volumul Clasic printre postmoderni (2008).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu