Pagini

O


    
     
  A. Gh. OLTEANU
  (în actele oficiale Aurică Gh. Olteanu)
    
Născut în comuna Mireş, judeţul Prahova, la data de 9 iunie 1939. Liceul la Ploieşti şi Urlaţi (1953-1956). Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1961-1966).
     Doctorat la Universitatea din Bucureşti, în 1977, cu teza „Retorica liricii orale româneşti”, conducător ştiinţific Mihai Pop.
      Preparator şi asistent la catedra de folclor condusă de Mihai Pop (1966-1969).
Profesor la Liceul (actualmente Colegiul) „Cantemir-Vodă” (1969-2004). Inspector şcolar de specialitate la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. (1990-1998). Director al Colegiului Naţional „Cantemir-Vodă” (1998-2002).
     Debut publicistic în revista „Folclor literar”, Timişoara, 1968. Am mai colaborat la: „Limbă şi literatură”, „Limbă şi literatură română”, „România literară”, „Cultura”, „Cahiers roumaines d’etudes literaires”, Radiodifuziunea Română, „Pro Saeculum” (Focşani), „Litere” (Târgovişte), „Proverbium Dacoromania” (Drobeta Turnu-Severin), „Vatra Veche” (Târgu Mureş), „Gând românesc” (Alba-Iulia) etc
     Debut în volum: Structurile retorice ale liricii orale româneşti (Editura Scrisul românesc, Craiova, 1985).
     Volume publicate: Folclor şi literatură cultă, (Editura Orientul Latin, Braşov, 1994); Reflexe folclorice în literatura cultă (Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2000); Perenitatea textului literar (Editura Sigma, Bucureşti, 2003); Şcoala şi literatura (Editura Lucman, Bucureşti, 2011), Din păţaniile unui profesor (Editura Lucman, Bucureşti, 2013; ediţia a II-a Editura Sigma, Bucureşti, 2014); 66 de poeme interpretate (Editura Blasco, Bucureşti, 2015); Glose pe marginea cărţilor (Editura Sigma, Bucureşti, 2016; volumul II, 2018).
     Antologii: Mihai Eminescu: Poezii. Proză literară (Editura Lucman, Bucureşti, 2007); Basme populare româneşti, în colaborare cu Iordan Datcu şi Nicolae Constantinescu, Colecţia „Opere fundamentale” a Academiei Române, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2008, vol. I, II.
Ediţii îngrijite: Mihail Sadoveanu, Baltagul (Editura Albatros, Bucureşti, 1994); Mihai Eminescu, Poezii (Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005, vol. I-II, Prefaţă de George Gană); Mihai Eminescu, Poezii (Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008).
     Premiul „Perpessicius” al Muzeului Naţional al Literaturii Române pentru antologia Basme populare româneşti (2009).


Gabriela OMĂT
(în actele oficiale Ştefania Gabriela Omăt)

Născută la 12 mai 1947, la Turnu Măgurele, judeţul Teleorman.
Şcoala generală şi liceul: clasele I-IV, Turnu Măgurele (1954-1958), cls. a V-a Liceul N. Bălcescu, Piteşti, cls. a VI-a, Liceul Mircea cel Bătrân, Constanţa, cls. VII-XII, Liceul I.L. Caragiale, Bucureşti (absolvit în 1965). Facultatea de Limba şi Literatura Română, Universitatea Bucureşti (1965-1970).
Doctorat în filologie la Universitatea Bucureşti (2015).
Redactor la Editura Minerva (1970-2001). Cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Teorie Literară G. Călinescu al Academiei Române (2001-2012).
Debut publicistic în România literară“ (1969).
Colaborări la: „Echinox“, „România literară“, „Viaţa românească“, „Revista de istorie şi teorie literară“, „Caiete critice“, „Observator cultural“, „Familia“, „Dilema“ ş.a.
Ediţii grijite: Alexandru Ivasiuc, Cunoaştere de noapte, ed. a II-a (Editura Eminescu, Bucureşti, 1979), E. Lovinescu „Sburătorul”. Agende literare (în colaborare cu Monica Lovinescu; Editura Minerva, vol. I, 1993; vol. II, 1996, vol. III, 1999; vol. IV, 2000, vol. IV, 2000, vol. V, 2001, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Academia Română, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“, Editura C.N.I „Coresi“ S.A., vol. VI, 2002, Academia Română, Fundaţia Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”), E. Lovinescu, Memorii. Aqua forte (Editura Minerva, col. “Memorialistică”, Bucureşti, 1998). Hortensia Papadat-Bengescu, Opere, I, II, III (romane), Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2012).
Antologii: Ion Minulescu, Versuri (Editura Minerva, col. „Arcade“; Bucureşti, 1972, ed. a II-a, 1975), Dimitrie Bolintineanu, Poezii, Editura Minerva, Bucureşti, 1977, col. „Arcade“; ed. a II-a revăzută şi adăugită, 1990). Modernismul literar românesc în date (1880-2000) şi texte (1880-1949) (Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2008).
Premiul USR pentru ediţii critice pentru volumul Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Editura Humanitas, 1996. Premiul pentru antologii, dicţionare şi ediţii critice pe anul 2001 pentru E. Lovinescu, „Sburătorul“. Agende literare, volumul V.


I. OPRIŞAN

(În actele oficiale Ionel Oprişan)Născut la 17 aprilie 1940, în satul Vădeni, com. Cavadineşti, jud. Galaţi. Şcoala primară în satul natal (1946-1950); gimnaziul (cls. V-VII) în satul Găneşti, com. Cavadineşti, jud. Galaţi (1950-1953). Şcoala Medie în com. Pechea, jud. Galaţi (1953-1956). Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1958-1963). Studii post-universitare de limbă germană (1972), continuate la Goethe-Institut Göttingen, Germania (1974). Bursier Humboldt între 1974-1975.

Doctorat în ştiinţe filologice la Universitatea din Bucureşti, cu teza „Natură-Om-Civilizaţie în opera lui M. Sadoveanu” (1980).
Casier la Cooperativa de Consum, sat Vădeni, com. Cavadineşti, jud. Galaţi (1956-1957); învăţător suplinitor la Şcoala elementară din com. Negrileşti, jud. Vrancea (1957-1958). Din 1963, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu" al Academiei Române, Bucureşti;  secretar ştiinţific al Institutului între 1980-1990. A îndeplinit funcţia de secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Filologice, Literatură şi Arte a Academiei Republicii Socialiste România (1984-1990). Redactor la „Revista de istorie şi teorie literară”, „Jurnalul literar”, „Memoriile Secţiei de Ştiinţe Filologice, Literatură şi Arte”.
Fondator al Editurilor „Saeculum”, „Saeculum I.O.”, „Saeculum Vizual” şi „Vestala”.
Colaborări la: „Revista de istorie şi teorie literară”, „Limbă şi literatură”, „România literară”, „Manuscriptum”, „Luceafărul”, „Viaţa românească”, „Jurnalul literar”, „Revista nouă”, „Cultura” etc.
A debutat în „Revista de istorie şi teorie literară” (1963).
Lucrări publicate: Folclor din Moldova de Jos, în seria „Folclor din Moldova” (Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1969); Opera lui Mihail Sadoveanu, I (Editura Minerva, Bucureşti, 1986; ed. a II-a, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2004); Lucian Blaga printre contemporani. Dialoguri adnotate (Editura Minerva, Bucureşti, 1987; ed. a II-a, necenzurată, Editura Saeculum şi Editura Vestala, Bucureşti, 1995); Romanul vieţii lui B.P. Hasdeu (Editura Minerva, Bucureşti, 1990; ed. a II-a: B.P. Hasdeu sau Setea de absolut. Tumultul şi misterul vieţii (Editura Vestala, Bucureşti, 2001); G. Călinescu. Spectacolul personalităţii (Editura Vestala, Bucureşti, 1999); Istoria literaturii române în evocări, propusă de... I. Oprişan (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2001); Troiţe româneşti. O tipologie (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, ediţia I - 2003, ediţia a II-a - 2019); La hotarul dintre lumi. Studii de etnologie românească (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2006); Cariatide literare. Studii de istorie a literaturii române (Editura Vestala, Bucureşti, 2006); Opera literară a lui B.P. Hasdeu (Editura Vestala Bucureşti, 2007); Redescoperirea culturii populare româneşti. O perspectivă asupra literaturii române (Editura Vestala, Bucureşti, 2008); Flori de cer albastru. Povestiri pseudo-fantastice (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2009); În umbra morţii, roman (Editura Vestala, Bucureşti, 2010); Lumea văzută de o artistă: Iulia Hasdeu, 1 (Universul exterior, Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2012); Mitul Brâncoveanu în creaţia populară românească. Studiu monografic şi corpus de texte (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2014); Asaltul cetăţii. Dosarul de securitate al lui G. Călinescu (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2015); Aurul Daciei. Întrebări; Adevăruri confirmate; Posibile răspunsuri (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2016); B.P. Hasdeu. Modelator al sufletului românesc (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2018).
Contribuţii la volume colective: Izvoare folclorice şi creatie originală; Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, Gala Galaction, Ion Pillat, Lucian Blaga, Ion Barbu, Vasile Voiculescu (Sub îngrijirea ştiinţifică a lui Ovidiu Papadima; Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970); Temelii folclorice şi orizont european în literatura română. Studii (sub îngrijirea lui Ovidiu Papadima; Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureşti, 1971); Literatura română. Dicţionar cronologic (sub îngrijirea lui Al. Dima şi I.C. Chiţimia; Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979); Bancuri, anecdote, expresii hazlii. Interzise ieri – inedite azi (cap. „Caietul negru”; Editura Vestala, Bucureşti, 1996); Dicţionarul general al literaturii române, I-VI (Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2006-2009),
A îngrijit următoarele ediţii: Ion Marin Sadoveanu, Scrieri, I-VIII (Editura Minerva, Bucureşti, 1969-1985); I.M. Sadoveanu, Istoria universală a dramei şi teatrului, I-II (Editura Eminescu, Bucureşti, 1973); Nic. Densuşianu, Vechi cântece şi tradiţii populare româneşti (Editura Minerva, Bucureşti, 1975); Alexandru I. Philippide în dialog cu contemporanii, vol. I-II (Editura Minerva, Bucureşti, 1986); B.P. Hasdeu, Opere, I-IV, VII (în colaborare cu Stancu Ilin; Editura Minerva, Bucureşti, 1986-2004); G. Călinescu, Oglinda constelată (Editura Saeculum, Bucureşti, 1990; ediţia a II-a, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1999); *** Psalmii (Editura Saeculum, Bucureşti, 1992); M. Sadoveanu, Drumuri basarabene (Editura Ştiinţa şi Editura Saeculum, Bucureşti-Chişinău, 1992); B.P. Hasdeu, Opere, I-XVI (în colaborare cu Stancu Ilin, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1993-2013); Ovidiu Papadima, O viziune românească a lumii (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1995, 2009); B.P. Hasdeu, Omul de Flori. Basme şi legende populare româneşti (Editura Saeculum, Bucureşti, 1997); Tudor Vianu, Dicţionar de maxime comentat (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1997); Mircea Vulcănescu, Războiul pentru întregirea neamului (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1999); Eugen Lozovan, Dacia sacra (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1999); Grigore Nandriş, 8 ani din viaţa României (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1999); Lucian Predescu, Enciclopedia României, „Cugetarea”, ediţie anastatică (Editura Saeculum I.O, Bucureşti, 1999); Gr. Nandriş, O radiografie a exilului românesc. Corespondenţă emisă şi primită (Editura Vestala, Bucureşti, 2000; C. Manolache, Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2000); Gh.F. Ciauşanu, Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare vechi şi noi (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2001); B.P. Hasdeu, Publicistică politică, I-II (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2001); B.P. Hasdeu, Studii şi articole de economie politică (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2002); B.P. Hasdeu, Soarele şi Luna. Folclor tradiţional în versuri, I-II (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2002); Pamfil Şeicaru, Scrieri din exil, I-II, (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2002); ***Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu, Sec XIX, vol. I-III (în colaborare cu Teodor Vârgolici, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2002); Basme fantastice româneşti, I – Fata răpită de Soare (Editura Vestala, Bucureşti, 2002); II – Frumoasa Lumii, III – Inima Putredă (Editura Vestala, Bucureşti, 2003); IV: tom I-II – Basme superstiţios-religioase (Editura Vestala, Bucureşti, 2009); V – Fata din icoană (Editura Vestala, Bucureşti, 2006); VI – Busuioc şi Siminoc (Editura Vestala, Bucureşti, 2006); VII – Ţăpian şi Ţăpiana (Editura Vestala, Bucureşti, 2006); VIII-IX – Basme ale înţelepciunii (Editura Vestala, Bucureşti, 2008); X-XI – Basme nuvelistice (Editura Vestala, Bucureşti, 2009); Basme fantastice româneşti, XII – Străvechi poveşti extraordinare păstrate de românii din Covasna şi Harghita (Editura Vestala, Bucureşti, 2018), B.P. Hasdeu, Folcloristica, I-II (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2003); Teodor Burada, Puncte extreme ale spaţiului etnic românesc (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2003; Nicolae Petrescu, Primitivii (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2003); *** Corpusul receptării critice a operei lui M.Eminescu. Sec. XX, vol. I-XXXIII (vol. I în colaborare cu Teodor Vârgolici; Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2004-2012); Nicolae Petrescu, Memorii, I. Plăcerea de a trăi pe alte meridiane; II. În vâltoarea vieţii româneşti (Editura Vestala, Bucureşti, 2004); Adrian Fochi, Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc. 1956-1964 (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2004); Adrian Fochi, Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc. 1965-1969, (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2005), Adrian Fochi, Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc. 1970-1995, Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2006), Marcel Olinescu, Mitologie românească (Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2004); Teohari Antonescu, Cultul Cabirilor în Dacia (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2005); N. Iorga, Transilvania, vol. I – Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească la 1906; vol. II-III – Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, 1-2; vol. IV – Sate şi preoţi din Ardeal; vol. V – Viaţa românescă în Ardeal; vol. VI – Faptă şi suferinţă românească în Ardeal; vol. VII – Lupta „ştiinţifică" împotriva dreptului românesc în Ardeal; vol. VIII – Ce pătimesc fraţii noştri; vol. IX – Ceasul pe care-l aşteptam; vol. X – Noua generaţie ardeleană; vol. XI – Ceasul şacalilor; vol. XII – Poate muri un popor? (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2005-2012); B.P. Hasdeu, Corespondenţă inedită (Editura Saeculum Bucureşti, 2005); I.M. Marinescu, O viaţă supusă destinului (Editura Vestala, Bucureşti, 2005); Iulia Hasdeu, Oeuvre poétique/Opera poetică, traducere de Augustin Cipeianu, prefaţă de Jenica Tabacu; Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2005); Val Cordun, Timpul în răspăr, încercare asupra anamnezei în basm (Editura Vestala, Bucureşti, 2005); Tony Brill, Tipologia legendei populare româneşti, vol. I – Legenda etiologică (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2005; vol. II – Legenda istorică şi Legenda religioasă (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2006); Frédéric Damé, Încercare de terminologie poporană română (Editura Vestala, Bucureşti, 2006; Teodor Burada, Datinile poporului român la înmormântări (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2006); Adolf Schullerus, Tipologia basmelor româneşti şi a variantelor lor, traducere de Magda Petculescu (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2006); Tudor Pamfile, Mitologia poporului român, I-II (Editura Vestala, Bucureşti, 2006); B.P. Hasdeu, Opere, I-IV,  (în colaborare cu Stancu Ilin, colecţia „Opere fundamentale", Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2006-2007); B.P. Hasdeu, Sic Cogito, (Editura Vestala, Bucureşti 2007); B.P. Hasdeu, Foaea de storiă română (Editura Vestala, Bucureşti 2007); B.P. Hasdeu, Foiţa de istorie şi literatură, (Editura Vestala, Bucureşti 2007); Mărgărita Miller-Verghi, Vechi motive decorative româneşti/Motifs anciens de decoration roumaine (Editura Vestala, Bucureşti, 2007); B.P. Hasdeu, Din Moldova (Lumina) (Editura Vestala, Bucureşti 2008); B.P. Hasdeu, Scrieri istorice, I-II (Editura Vestala, Bucureşti 2008); B.P. Hasdeu, România (Editura Vestala, Bucureşti 2008; Atanasie M. Marinescu, Cultul păgân şi creştin. Sărbătorile şi datinile române vechi (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2008); Teofil Simenschy, Dicţionarul înţelepciunii (Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2008); G. Popa-Lisseanu, Legendele şi miturile Olimpului, I – Legendele zeilor; II – Legendele eroilor (Editura Vestala, Bucureşti, 2008); B.P. Hasdeu, Aghiuţă, (Editura Vestala, Bucureşti 2009); N. Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2009; Ovidiu Papadima, Ghicitoarea. Formele ei de artă (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2009); Ovidiu Papadima, Anton Pann – „Cântecele de lume” şi folclorul Bucureştilor (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2009); Iulia Hasdeu, Cugetări (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2010); Ciprian Doicescu, Iulia Hasdeu (Editura Vestala, Bucureşti, 2010); I. Aurel Candrea - Gh. Adamescu, Dicţionar enciclopedic ilustrat, I-II (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2010); I. Anestin, Savanţi şi inventatori care au schimbat cursul lumii (Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2010; G. Popa-Lisseanu, Continuitatea românilor în Dacia. Dovezi noi (Editura Vestala, Bucureşti, 2010); G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, I-IV (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2010); B.P. Hasdeu, Satyrul (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2011); Ovidiu Papadima, Opera critică, I – Creatorii şi lumea lor (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2011); D. Teleor, Anecdote despre mari personalităţi române (Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2011); Vasile Pârvan, Dacii la Troia. Studii de protoistorie a Daciei (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2011); Zamfir C. Arbore, Dicţionarul geografic al Basarabiei (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2012); Artur Gorovei, Credinţe şi superstiţii ale poporului român (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2012); N. Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. I-II (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2012); N. Iorga, Istoria universală. Prolegomene, I-III (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2012); Al. Odobescu, Tainele trecutului românesc (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2012); Lazăr Şăineanu, Ielele, zânele rele. Studii folclorice (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2012); B.P. Hasdeu, Arhiva istorică a României, vol. I-II (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2013); Augustin Scriban, Dicţionarul limbii româneşti. Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţii, arahisme, neologisme, provincialisme (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2013); A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiana, vol. I-IV (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2013-2018); N. Iorga, Viaţa şi domnia lui Constantin Vodă-Brâncoveanu (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2014); G. Popa-Lisseanu, Dacia în autorii clasici, I – Autorii latini clasici şi postclasici, II – Autorii greci şi bizantini (Editura Vestala, Bucureşti, 2015; B.P. Hasdeu, Ioan Vodă cel Cumplit (Editura Vestala, Bucureşti, 2017; B.P. Hasdeu, Lumea de apoi, ediţie critică, prefaţă şi anchetă mitologică contemporană privitoare la sfârşitul lumii, de... (Editura Vestala, Bucureşti, 2017); B.P. Hasdeu, Ursita (Editura Vestala, Bucureşti, 2017); N. Iorga, B.P. Hasdeu, basarabeanul genial (ediţia a II-a, revizuită şi augmentată de.,. (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2017); B.P. Hasdeu, Istoria culturii în Dacia, I – Limba slavică la români până la anul 1400, (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2017); Nic. Densusianu, Revoluţiunea lui Horia în Transilvania şi Ungaria. 1784-1785 (Editura Vestala, Bucureşti, 2017); Erich von Falkenhayn, Campania armatei a IX-a împotriva românilor şi ruşilor. 1916-1917, în româneşte de maiorii Al. Budiş şi C. Franc (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2018); Mareşal Al. Averescu, Operaţiile de la Flămânda. O mare ocazie ratată (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2018); Const. Kiriţescu, Povestea sfântului nostru război (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2018); General G.D. Mărdărescu, Campania pentru dezrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei (1918/1920) (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2018); Petru Nemoianu, Prima Alba Iulia (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2018); Z. Sandu, Măreaţa Adunare de la Alba Iulia (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2018).
A coordonat volumul ***Cutremure de pământ şi semne cereşti în istoria României (Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2010).
Premiul „Perpessicius” al revistei „Manuscriptum” pentru ediţia Ion Marin Sadoveanu, Scrieri, I-VIII (1985). Premiul „B.P. Hasdeu” al Academiei Române pentru Opera lui Mihail Sadoveanu (1986). Premiul „Brâncoveanu”, acordat de Fundaţia „Alexandrion”, pentru volumul Mitul Brâncoveanu în creaţia populară românească (2014). Numeroase premii pentru ediţii, bibliofilie etc. la târguri de carte.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu