Pagini

N

 
    
George NEAGOE
     (Numele real: George-Florian Neagoe)

    Născut la 19 august 1986, la Drăgăşani, judeţul Vâlcea. A studiat la Colegiul Naţional „Gib. I. Mihăescu”, din oraşul natal (2001-2005). Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (2005-2008). Masterat la aceeaşi universitate (2008-2010).
   Doctor în Filologie al Universităţii din Bucureşti cu teza „Asul de pică: Ştefan Aug. Doinaş”, sub îndrumarea lui Nicolae Manolescu (2013).
   Studii postdoctorale la Universitatea din Bucureşti (2014-2015).
   Asistent de cercetare ştiinţifică la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române (din 2008). A ţinut seminare de istoria literaturii române la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (2010-2014, 2016-2018). A colaborat cu Muzeul Naţional al Literaturii Române, organizând conferinţe, dezbateri şi mese rotunde (2015-2016).
   Debut publicistic în revista „Limba şi literatura română”, cu un articol despre G. Bacovia (2006).
Studii, articole, recenzii, reportaje, cronici sportive, interviuri în revistele: „Anuarul Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc”, „Apostrof”, „Caiete critice”, „Cultura”, „Limbă şi literatură”, „România literară” „Suplimentul de cultură”, „Texte” „Transilvania”.
Volume publicate: Asul de pică: Ştefan Aug. Doinaş (Editura Cartea Românească, 2013),
Mizantropul optimist. G. Călinescu şi (de)stalinizarea României (Editura Cartea Românească, 2015).
    A coordonat volumul Intertext: pânza de păianjen (Editura Muzeul Literaturii Române, 2012).
   A colaborat la următoarele volume editate de Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”: Cronologia vieţii literare româneşti. Perioada postcomunistă (coord. acad. Eugen Simion; vol. I-III (1990, 1991, 1992) (Editura Muzeului Literaturii Române, Bucureşti, 2014); Cronologia vieţii literare româneşti. Perioada postcomunistă (coord. acad. Eugen Simion; vol. X (ianuarie-iunie 1999), XI (iulie-decembrie 1999), XII (ianuarie-iunie 2000) şi XIII (iulie-decembrie 2000) (Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2016); Cronologia vieţii literare româneşti. Perioada comunistă (coord. acad. Eugen Simion; vol. XI (1965), XII A (ianuarie – iunie 1966), XII B (iulie – decembrie 1966), XIII A (ianuarie – iunie 1967), XIII B (iulie – decembrie 1967) (Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2017.
    Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România pentru volumul Asul de pică: Ştefan Aug. Doinaş (2013).Gelu NEGREA
(în actele oficiale Gheorghe Negrea)

Născut la 23 ianuarie 1945, Orodel, judeţul Dolj.
Frecventează mai multe unităţi şcolare din cauza schimbărilor de domiciliu al epărinţilor, terminând liceul la Vânju Mare, Mehedinţi (1963).
Facultatea de limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti (1964-1969). Curs  post-universitar la Facultatea de Ziaristică (1981). Facultatea de Regie la Academia de Arte „Luceafărul”,  Bucureşti (1990-1994).
Redactor la ziarul „Viitorul”, Drobeta-Turnu Severin (1969-1971). Bibliotecar, apoi instructor cultural la Direcţia de Cultură a Judeţului Mehedinţi (1972-1974). Inspector administrativ la Consiliul Popular al Judeţului Mehedinţi (1975-1977). Şeful Secţiei cultură la ziarul „Viitorul”, Drobeta-Turnu Severin (1978-1983). Inspector administrativ la Consiliul Popular al Judeţului Mehedinţi (1983-1989). Patron şi director al ziarului „Dimineaţa”, Drobeta-Turnu Severin (1990-1992). Redactor-şef la ziarul „Universul românesc”, Bucureşti (1992-1993). Secretar general de redacţie şi apoi redactor-şef adjunct la ziarul „Vocea României”, Bucureşti (1993-1996). Secretar general de redacţie, apoi redactor-şef adjunct la ziarul „Sportul românesc”, Bucureşti (1997-1999). Redactor-şef la ziarul „Universul”, Los Angeles (1999-2001). Şef de secţie la ziarul „Cronica română” (2001-2002). Redactor-şef adjunct la revista „Flacăra lui Adrian Păunescu” (2002-2005). Secretar general de redacţie la revista „Luceafărul de Dimineaţă” (2008-2011). Secretar general de redacţie la „Romanian Book Review” (2013). Redactor-şef adjunct la Editura Academiei Române (din 2008).
A regizat câteva spectacole de teatru după I.D. Sîrbu, Al. Kiriţescu, I.L. Caragiale, August Strindberg, Dan Tărchilă, Tudor Popescu.
A înfiinţat şi condus unul dintre primele ziare particulare din România postdecembristă: „Dimineaţa”, Drobeta Turnu Severin (primul număr – 19 ianuarie 1990).
Debut cu epigrame în revista „Urzica” (1962).
Colaborări la: „România literară”, „Luceafărul” şi „Luceafărul de dimineaţă”, „Cultura”, „Orizont”, „Ramuri”, „Dilema”, „Contemporanul”, „22”, „Bucureştiul Cultural”, „Tribuna”, „Pro Saeculum”, „Paradigma XX”, „Caligraf”, „Acasă”, „Tomisul cultural”, „Destine literare” (Canada), „Însemnări ieşene”, „Terra Grifonis”, „Acasă”, „Neuma”, „Arena literară”, Radio România Cultural, Radio Craiova.
Volume publicate:  Anti-Caragiale (eseu critic) (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2001; ediţia a II-a – 2002; ediţia a III-a, revizuită şi completată Editura Academiei Române, 2012), Cine eşti dumneata, domnule Moromete?, critică literară (Editura   Muzeul Literaturii Române, 2003), Dicţionar subiectiv al personajelor lui I.L. Caragiale [A-Z] (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2004; ediţia a II-a, 2005, ediţie definitivă – 2009), Codul lui Alexandru, roman (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2007), Secretul lui Don Juan/1001 aforisme (Editura Palimpsest, Bucureşti, 2010), Caragiale. Marele paradox, istorie literară (Editura  Cartea Românească, Bucureşti, 2012), Voluptatea fricii.  Eseuri diferite  – Editura Academiei Române, 2017).
A realizat următoarele antologii: Best of I.L. Caragiale (Editura Academiei Române, Bucureşti, 2015), I.L. Caragiale, O sută şi una de poezii  (Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018).
Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române pentru volumul Dicţionar subiectiv al personajelor lui I.L. Caragiale [A-Z], ediţie definitivă (2009). Premiul pentru eseu al revistei „Tomis”, Constanţa (2001). Premiul pentru critică literară la Festivalul internaţional de literatură „Mihai Eminescu”, Orşova (2003). Premiul pentru proză al revistei „Caligraf”, Drobeta-Turnu Severin (2007). Premiul pentru critică şi istorie literară al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (2009). Premiul pentru eseu al revistei „Luceafărul de Dimineaţă” (2012). Premiul Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România (2012).Mariana NEŢNăscută la 15 august 1956, Iași.

A urmat cursurile Liceului nr. 33 din Bucureşti (actualmente Colegiul Naţional „Grigore C. Moisil”), între  1971-1975.

Universitatea din București, Facultatea de Limbi Străine, secția engleză-franceză.

Doctorat la Universitatea din București, coordonator științific, Ion Coteanu, cu lucrarea „Strategii metalingvistice în textul literar” (1992). R

Redactor-traducător la Agenția de Publicitate pentru Comerț Exterior PUBLICOM  (1979-1984). Cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, al Academiei Române (din 1984). Din 2004 profesor universitar.

Profesor invitat la Universitatea din Perpignan, Franța (1993), profesor invitat la Early-Fall School of Semiotics, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria (1997, 2003).

Debut publicistic în „Contemporanul” (1985).

Colaborări la „Secolul 21”, „Observator cultural”, „România literară”, „Viața Românească”, „Calende”, „Cahiers roumains d’études littéraires”, „Jurnalul literar”, „Luceafărul”, „Contrapunct”, „Contemporanul”, Radio România.

Debut în volum: Analize de texte poetice. Antologie. București: Editura Academiei, 1986.

Volume publicate: O poetică a atmosferei (Editura Univers, Bucureşti, 1989) Alexandre Dumas: le pays où il fait mort. Un exercice de lecture (Verlag des Instituts für Sozio-Semiotische Studien, Wien, 1997), Literature, Atmosphere, and Society. A Semiotic Approach (Verlag des Instituts für Sozio-Semiotische Studien, 2000; Ediția a doua, revăzută, a cărții O poetică a atmosferei); Eminescu, altfel. Limbajul poetic eminescian. O perspectivă semiotică,  Editura Minerva, 2000); Literature, Strategies, and Metalanguage. A Semiotic Approach (Verlag des Instituts für Sozio-Semiotische Studien, Wien, 2002), Lingvistică generală, semiotică, mentalități. O perspectivă de filosofie a limbajului (Editura Institutul European, Iaşi, 2005), Șocurile cotidianului. Stiluri, gesturi și mentalități (Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2007), Alexandre Dumas: écrivain du XXIe siècle. «L’impatience du lendemain» (ediţia a II-a a cărţii Alexandre Dumas: le pays où il fait mort. Un exercice de lecture; Éditions L’Harmattan, Paris, 2008); Once upon Two Cities. A Parallel between New York City and Bucharest by 1900 (Common Ground Publishing, Champaign, Illinois, 2016); Capricii pe teme de basm (Editura Eikon, Bucureşti, 2016).

Cărţi de autor publicate on-line: Post-War Writers’. Memoirs in Romania and France. A Study of Mentalities.http://e-lib.rss.cz ..

Cărţi în colaborare: Up to the Star. The Life and Work of the Romanian Poet M. Eminescu. (în colaborare cu Andrei Bantaş; Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2000).

Traduceri: Jean-Philippe Toussaint, Baia (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2009), Peter Atkins, Amprenta lui Galileo (Editura ALL, Bucureşti. 2008), Richard D. Nolane, Monştrii din lacuri şi oceane (Editura Humanitas, Bucureşti, 2003), Thomas A. Sebeok, Jocul cu fantasme. Antropologie şi semiotică (Editura ALL, Bucureşti, 2002), Hannah Arendt, Eichmann la Ierusalim (Editura ALL, Bucureşti, 1997; ediţia a II-a Editura Humanitas, Bucureşti, 2007), I.P. Culianu, Psihanodia (Editura Nemira, Bucureşti, 1997; ediţia a II-a Polirom, Iaşi, 2006); John  Deely, Bazele semioticii. Bucureşti:  ALL,  1997), Thomas A. Sebeok, Jean Umiker-Sebeok, Din nou pe urmele lui Sherlock Holmes (Editura Echinox, Cluj-Napoca, 1994); Alistair MacLean, Teroare la Amsterdam (Editura RAO, Bucureşti, 1993); Alexandre Dumas, Fernande (în colaborare cu Carmen Săndulescu; Editurile Carom Trading S.A. şi Universul, Bucureşti, 1993).
    A editat antologiile: Actual and Virtual Cities. Intertextual and Intermedial Mindscapes (în colaborare cu Asunción López-Varela; Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2009)); Signa. Revista de la Asociación Española de Semiotica. « La semiotica rumana. Estado de la cuestion » (în colaborare cu Doina Popa Liseanu Madrid, 2003.
Adrian NIŢĂ

Născut în comuna Cernătești, județul Dolj, la 29 iulie 1964.
A urmat cursurile şcolii generale din comuna Cernătești (1970-1978), Liceului ,,Tudor Vladimirescu” din Craiova (1978-1982), Şcolii Militare de Transmisiuni Sibiu (1982-1985).
A absolvit Facultatea de Filosofie de la Universitatea București (1990-1995) – Masterat, 1996, la aceeaşi facultate.
Diplôme d'études approfondies la UFR (Unité de formation et de recherche) Sciences Humaines et Arts, Universitatea Poitiers (Franța), 1997-1998.
Doctor în filosofie al Universităţii Bucureşti, specialitatea logică, cu teza Existenţă şi predicaţie, 2003, coordonată de Sorin Vieru. Doctor în filosofie al Universităţii Poitiers, specialitatea metafizică, cu teza Métaphysique du temps chez Leibniz et Kant, 2004, coordonată de Jean-Louis Vieillard-Baron.
Ofiţer activ în cadrul Ministerului Apărării Naționale (1985-1990)
Cercetător științific la Institutul de Filosofie al Academiei Române (din 1995).         Asistent universitar la Universitatea Româno-Americană, Bucureşti (1996-2002); Lector invitat la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie (2001-2007); lector și apoi conferenţiar asociat la Departamentul de Filosofie al Universităţii ,,Lucian Blaga“ Sibiu (2003-2007); Conf. univ. la Departamentul de Filosofie al Universităţii din Craiova (2007-2016);
Debut publicistic în „Revista de filosofie” (1992).
Colaborări la „Studia phaenomenologica”, „Angelaki. Journal of Theoretical Humanities” (SUA), „Filozofia nauki” (Polonia), „Revue roumaine de philosophie”,  The Leibniz Review” (SUA), „Studia Leibnitiana” (Germania), „Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology”, „Revista de filosofie”, „Zeitschrift für Philosophie” (Germania), Analele Universităţii Craiova. Seria Filosofie” etc. De asemenea la „Contemporanul”, „Observator cultural”, Timpul, „Saeculum”, „aLtitudini”, „Cuvântul”, „Cultura”, „Euphorion”, „22”, „Ramuri”, „Zona literară”, „Vatra”, „Luceafărul de dimineață”, „Adevărul” ș.a.
Volumele publicate: Leibniz (Paideia, 1998); Timp şi idealism (Paideia, Bucureşti, 2005); Deşertul interogaţiilor (Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2007); Noica: o filosofie a individualităţii (Paideia, Bucureşti, 2009), Polemice (Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2011), Existenţă şi predicaţie (Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012), Filosofie și literatură. Eseuri și cronici de tranziţie (Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014, Teoria substanței la Leibniz (Editura Academiei, Bucureşti, 2018).
La métaphysique du temps chez Leibniz et Kant, L’Harmattan, Paris, 2008,
Traduceri: G.W. Leibniz, Scrieri filosofice (traducere, studiu introductiv, notiţe introductive şi note), (All, Bucureşti, 2001); E. Gilson, Tomismul (Humanitas, Bucureşti, 2002); Voltaire, Elementele filosofiei lui Newton (Herald, Bucureşti 2017).
 A coordonat următoarele ediţii: Leibniz`s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms, Springer Verlag, Dordrecht (2015); Natura timpului, Pelican, Giurgiu, 2006; Leibniz, Opere, vol. 1, Metafizica, Editura Univers Enciclopedic, București, 2015); Leibniz, Opere, vol. 17, Corespondența cu Foucher, Bossuet, Nicaise, Sophie și Sophie Charlotte, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2015; Leibniz, Opere, vol. 4, Limba universală, caracteristica universală, calculul logic, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2015; Leibniz, Opere, vol. 8, Scrieri teologice, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2017.

       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu